ทางเลือกในการขนส่งของ

CryoSend มีสองตัวเลือกบริการการจัดส่งสินค้าที่แตกต่างกัน


CRYOSEND เลือกในการขนส่ง

1

บริการขนส่งแบบครบวงจร

การบริการขนส่งแบบครบวงจรของเราจะบริหารขั้นตอนการจัดส่งทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องดังนี้:

 • การขนส่งโดยใช้บรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิต่ำ
 • ต้นทุนค่าขนส่ง
 • การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
 • งานเอกสาร
 • ไม่มีขั้นตอนการเอ๊กซเรย์
 • การช่วยเหลือลูกค้า
2

บริการขนส่งเฉพาะบุคคล

ในการบริการลักษณะนี้ เราจะส่งพนักงานขนส่งไปรับพัสดุและจัดส่งให้ในประเทศไทย เอเชียและทั่วโลก วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการเคลื่อนย้ายตัวอ่อน ไข่หรืออสุจิสำหรับทำการปฏิสนธิภายนอก การตั้งครรภ์แทน การคัดกรองทางพันธุกรรม บริการมีขั้นตอนดังนี้:

 • พนักงานขนส่งไปรับและส่งสินค้า
 • ตัวอย่างถูกจัดส่งทางเครื่องบิน
 • การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
 • งานเอกสาร
 • ไม่มีขั้นตอนการเอ๊กซเรย์
 • การช่วยเหลือลูกค้า


ทำให้การขนส่งแบบเยือกแข็งเป็นเรื่องง่าย

การขนส่งอุณหภูมิต่ำด้วยไอไนโตรเจนเหลวมีข้อดีมากกว่าน้ำแข็งแห้งและวิธีการขนส่งโดยรักษาความเย็นในลักษณะอื่น ดังนี้:

1.

เก็บความเย็นได้นานกว่า การขนส่งอุณหภูมิต่ำโดยใช้ไอน้ำช่วยให้ขนส่งระยะทางไกลๆได้อย่างปลอดภัย


2.

ลดความเสี่ยงในการรักษาสภาพของตัวอย่าง การขนส่งอุณหภูมิต่ำของเราเก็บรักษาตัวอย่างได้กว่า 12 วัน เมื่อเทียบกับการใช้น้ำแข็งแห้งที่เก็บได้ 2 หรือ 3 วัน


3.

มีความปลอดภัยและได้รับการรับรอง สอดคล้องกับข้อกำหนด การขนส่งอุณหภูมิต่ำของเราได้รับการอนุมัติโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)


4.

ระบบติดตาม ตรวจสอบและดูแลรักษาพัสดุ ทุกการจัดส่งจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มจัดส่งจนถึงปลายทาง


5.

พันธมิตรในการขนส่ง Cryosend ทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการขนส่งที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้


การขนส่งอุณหภูมิต่ำที่ใช้ไอไนโตรเจนเหลวเป็นอย่างไร

การขนส่งอุณหภูมิต่ำของ CryoSend ใช้ไนโตรเจนเหลวเป็นตัวทำความเย็น ไม่ใช้น้ำแข็งแห้ง คอนเทนเนอร์ที่บรรจุจะเรียกว่า “dry shipper” เนื่องจากไนโตรเจนเหลวจะถูกดูดซับเข้าไปในโฟมที่มีรูพรุนภายในกล่องบรรจุ กล่องจะดูดซับไนโตรเจนเหลวทั้งหมดไว้และรักษาอุณหภูมิติดลบโดยการปล่อยไอไนโตรเจนเหลวภายในคอนเทนเนอร์ที่บรรจุอย่างช้าๆ

Open