ธุรกิจที่เราให้บริการ

Cryosend ให้บริการธุรกิจหลากหลายประเภทที่ต้องการขนส่งแบบรักษาความเย็น


ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสืบพันธุ์ (การปฏิสนธิภายนอก)

การขนส่งแบบใช้ไออุณหภูมิต่ำช่วยลดความเสี่ยงเรื่องเซลล์เสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ บริการของเรายังช่วยสนับสนุนบริษัทต่างๆในเรื่องการประหยัดงบประมาณลงทุน ค่าน้ำแข็งแห้ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าอันตรายและค่าแรงงาน เราสามารถดูแลการขนส่งทุกขั้นตอนให้คุณ


คลินิก ห้องทดลองและวิจัย

CryoSend เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งแบบเยือกแข็งครบวงจรสำหรับธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เราสามารถขนส่งตัวอย่างทางชีววิทยาของคุณได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัย เรายินดีให้บริการรับส่งตัวอย่างของคุณไปทุกที่ทั่วโลก


ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสืบพันธุ์ (การปฏิสนธิภายนอก)

เราบริการขนส่งตัวอ่อน อสุจิและไข่แบบเยือกแข็งสำหรับคลินิกและผู้ป่วยที่ทำการปฏิสนธิภายนอก การขนส่งแบบใช้ไออุณหภูมิต่ำของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวอย่างที่ใช้ในการปฏิสนธิภายนอกของคุณจะถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิระดับไครโอเจนิคและจัดส่งไปที่ปลายทางอย่างปลอดภัย

CryoSend จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องขั้นตอนทางคลินิก ศุลกากร การดำเนินการเรื่องความปลอดภัยที่สนามบินและสายการบิน

ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิสนธิภายนอก เรามีบริการขนส่งเฉพาะบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราจะรับและส่งผลิตภัณฑ์จากคลีนิกถึงคลีนิก นอกจากนี้ การขนส่งอุณหภูมิต่ำจะใช้เครื่องบินและไม่จำเป็นต้องผ่านการเอ๊กซเรย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ปลอดภัยและรัดกุมที่สุดที่จะขนส่งตัวอ่อน อสุจิและไข่สำหรับการปฏิสนธิภายนอกที่มีคุณค่ายิ่งของคุณ


ธุรกิจดูแลสัตว์และปศุสัตว์

เราสามารถจัดส่งตัวอ่อน ไข่ อสุจิและตัวอย่างเนื้อเยื่อของสัตว์ได้ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้เพาะพันธุ์ เกษตรกรและหน่วยงานวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างสัตว์จะถูกจัดส่งอย่างเรียบร้อยปลอดภัย

Open